Στο zografiseto.gr έχουμε δημιουργήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όπου εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η ελληνική ατομική επιχείρηση «Μπούρη Αγγελική Ευφροσύνη», είναι
υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Διεύθυνση: Πυρσινέλλα 18, Ιωάννινα
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 131477129000
Α.Φ.Μ.: 039426456
Τηλ. : +30 2651307197
email επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων: info@zografiseto.gr

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας
Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στην παρούσα, τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας ανά πάσα στιγμή. Προς το σκοπό αυτό μπορείτε να μας αποστείλετε email στο info@zografiseto.gr
Δικαίωμα στην φορητότητα:
Στις περιπτώσεις που το zografiseto.gr επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα στηριζόμενο στη συγκατάθεσή σας ή βάσει σύμβασης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτο πρόσωπο. Το ανωτέρω δικαίωμα αφορά μόνο προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς σε εμάς.
Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε email στο info@zografiseto.gr
Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωσή τους αν είναι ελλιπή.
Αν διατηρείτε λογαριασμό στο zografiseto.gr, μπορείτε να τροποποιήσετε μέσω αυτού τα δεδομένα σας.
Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ιδίως όταν:
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
Η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας και ανακαλείτε τη συγκατάθεση αυτή.
Τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

Το ανωτέρω δικαίωμα δεν υφίσταται ιδίως όταν:
Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης του zografiseto.gr που επιβάλλει την επεξεργασία.
Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματός σας και σε περίπτωση μη ικανοποίησης, για τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή.
Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε email στο info@zografiseto.gr.

Δικαίωμα εναντίωσης:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον του zografiseto.gr. Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε email στο info@zografiseto.gr
Δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας εμπορική προώθηση:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
Μπορείτε να δηλώσετε τη σχετική επιθυμία σας με τους ακόλουθους τρόπους:
Ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν κάθε email με προωθητικό περιεχόμενο
Αποστέλλοντας email στο info@zografiseto.gr
Δικαίωμα περιορισμού:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι το zografiseto.gr να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών.
Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντιτάσσεται στη διαγραφή τους ζητώντας αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους.
Όταν το zografiseto.gr δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά σας είναι απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
Όταν αντιτάσσεται στην επεξεργασία των δεδομένων σας από το zografiseto.gr που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον του τελευταίου και μέχρι να επαληθευθεί ή ύπαρξη οι μη νόμιμων λόγων του zografiseto.gr που υπερισχύουν των ελευθεριών ή δικαιωμάτων σας.
Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@zografiseto.gr
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή:  
Αν θεωρείτε ότι το zografiseto.gr επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@zografiseto.gr ή τηλεφωνικά στο 2651307197. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στην τυχόν άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.
Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου μας:
Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας. Η τελευταία έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριζόμαστε τις διαδικτυακές αγορές σας στο zografiseto.gr, προβαίνοντας σε επεξεργασία των παραγγελιών σας και των επιστροφών μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και αποστέλλοντάς σας ειδοποιήσεις σχετικά με την παράδοση των αντικειμένων σας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν, για να επιβεβαιωθεί ότι έχετε συμπληρώσει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία ώστε να είναι έγκυρη η εκ μέρους σας ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και για να επιβεβαιωθεί η διεύθυνσή σας από εξωτερικούς συνεργάτες.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν:
στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο, φύλο (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτήν την πληροφορία) και ημερομηνία γέννησης (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτήν την πληροφορία)
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής (όπως την μέθοδο πληρωμής που επιλέχθηκε, την ημερομηνία συναλλαγής και το ποσό αυτής)
πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες
Αν διατηρείτε λογαριασμό στο zografiseto.gr, επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο του ανωτέρω λογαριασμού όπως:
ιστορικών αγορών
wishlist

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή σε εσάς των παραπάνω υπηρεσιών. Κατά συνέπεια αποδέκτες προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι αποθήκες και συνεργαζόμενες εταιρείες courier και στους λογιστές  φορολογικούς μας συμβούλους.
Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή εκ μέρους της κάθε συνεργαζόμενης υπηρεσίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία γίνεται η διαβίβαση.
Μερικές από τις ανωτέρω εταιρείες ενδέχεται να έχουν αυτοτελές δικαίωμα ή υποχρέωση να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή ενεργούν οι ίδιες ως υπεύθυνες της αντίστοιχης επεξεργασίας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκ μέρους του zografiseto.gr παροχή της υπηρεσίας που συνίσταται στη διαχείριση και την παράδοση της παραγγελίας σας.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα 3 χρόνων από την τελευταία σας αγορά.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστέλλουμε newsletter και διαφημιστικές προσφορές μέσω e-mail και/ή τηλεφώνου.
Για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας ως χρήση στο zografiseto.gr, θα σας παρέχουμε συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας πληροφορίες, θα σας προτείνουμε προϊόντα, θα σας αποστέλλουμε υπενθυμίσεις σχετικά με τα προϊόντα που υπάρχουν στο καλάθι αγορών σας και προσφορές.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Θα επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων
στοιχεία επικοινωνίας, όπως e-mail και τηλέφωνο
φύλο (σε περίπτωση που επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε αυτό το δεδομένο)
Αν διατηρείτε λογαριασμό στο zografiseto.gr, θα επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο του ανωτέρω λογαριασμού όπως:
όνομα
διεύθυνση
ηλικία
ιστορικών αγορών
wishlist

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή σε εσάς των παραπάνω υπηρεσιών. Κατά συνέπεια αποδέκτες προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι διαφημιστικά πρακτορεία και τεχνικοί πάροχοι διάδοσης μηνυμάτων εμπορικής προώθησης.
Σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζουμε, πουλάμε ή ανταλλάσσουμε προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης τρίτων προσώπων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η εκ μέρους αγορά προϊόντων, ως προς τα προωθητικά emails που σας αποστέλλουμε, σε έννομο συμφέρον μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΑΣ
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας email στο info@zografiseto.gr, και το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
Αν ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, το zografiseto.gr δε θα είναι πλέον σε θέση να σας αποστέλλει διαφημιστικές προσφορές ή πληροφορίες στηριζόμενη στη συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης με τους ακόλουθους τρόπους:
Ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν κάθε email με προωθητικό περιεχόμενο αποστέλλοντας email στο info@zografiseto.gr

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ZOGRAFISETO.GR

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε τον προσωπικό σας λογαριασμό και να σας προσφέρουμε μία πιο ευχάριστη εμπειρία χρήστη.
Θα σας παρέχουμε ιστορικό και πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες, τις επιστροφές και σας επιτρέπουμε να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Θα σας παρέχουμε επίσης εύκολους τρόπους ώστε να διατηρείτε ακριβή και επίκαιρα τα στοιχεία σας, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Περαιτέρω θα σας επιτρέπουμε να αποθηκεύετε αντικείμενα στο καλάθι και στη wishlist σας.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Θα επεξεργαζόμαστε πάντα το email σας και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει όταν εισέρχεστε στον λογαριασμό που έχετε στο zografiseto.gr.
Θα επεξεργαζόμαστε επίσης τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο και email
διεύθυνση και τηλέφωνο (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτές τις πληροφορίες)
ημερομηνία γέννησης (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτήν την πληροφορία)
φύλο (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτήν την πληροφορία)
Θα επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα σε περίπτωση που προβείτε σε αγορά και/ή επιστροφή προϊόντων
ιστορικό παραγγελιών
ιστορικό επιστροφών

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλονται σε τρίτα πρόσωπα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών και προς το σκοπό αυτό.
Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζουμε ότι υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ότι λαμβάνονται οι ενδεδειγμένες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των δεδομένων σας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφορικά με το λογαριασμό σας θεμελιώνεται στη συγκατάθεσή σας με τη δημιουργία του λογαριασμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΑΣ
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας email στο info@zografiseto.gr. Στην περίπτωση αυτή θα προβούμε σε διαγραφή του λογαριασμού σας.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο έχετε ενεργό λογαριασμό.
Διατηρείτε το δικαίωμα να καταργήσετε το λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Στην περίπτωση αυτή θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αν η διατήρηση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και/ή αν υφίσταται κάποια εκκρεμής διένεξη.
Ο λογαριασμός σας θα πάψει να θεωρείται ενεργός αν δεν έχει έχετε κάνει καμία παραγγελία για 3 χρόνια. Εφόσον ο λογαριασμός σας καταστεί ανενεργός, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε ερωτήματα, παράπονα, απορίες, ζητήματα σχετικά με επιστροφές προϊόντων και θέματα τεχνικής υποστήριξης.
Επίσης μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σας.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που θέτετε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων κατηγοριών:
στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email και τηλέφωνο
πληροφορίες και ιστορικό πληρωμών
πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες
στοιχεία λογαριασμού
κάθε είδους επικοινωνία σχετικά με το ζήτημα

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλονται σε τρίτα πρόσωπα, όπως εταιρείες κούριερ, εταιρείες που διαχειρίζονται τις επιστροφές προϊόντων και/ή αποθήκες, μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών και προς το σκοπό αυτό.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν έχει προηγηθεί η εκ μέρους σας παραγγελία προϊόντων στηρίζεται στη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, σε κάθε άλλη περίπτωση στηρίζεται σε έννομο συμφέρον μας.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα 5 ετών από την οριστική διευθέτηση του αιτήματος, ερωτήματος, παραπόνου, απορίας ή άλλου ζητήματος.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών, λογιστικών), δικαστικές αποφάσεις και διαταγές δικαστικών ή άλλων αρχών.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Θα επεξεργαζόμαστε ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
αριθμό παραγγελίας
ονοματεπώνυμο
ταχυδρομική διεύθυνση
ποσό συναλλαγής
ημερομηνία συναλλαγής

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους συνεργάτες μας, οι οποίοι μας βοηθούν στην εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεών μας, όπως οι λογιστές και οι φορολογικοί και οι νομικοί μας σύμβουλοι.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ανωτέρω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις ανωτέρω υποχρεώσεις μας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προς το σκοπό αποτροπής της κατάχρησης των υπηρεσιών μας στηρίζεται στο έννομο συμφέρον μας.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να αποτρέψουμε και/ή να αναφέρουμε τελεσθείσες ή πιθανές απάτες και άλλα αδικήματα.